Select Page

AGE ใส่ใจห่วงใยชุมชน มอบตู้แช่น้ำดื่มและน้ำดื่มตรา เอจีอี สำหรับบริการประชาชน

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

AGE ใส่ใจห่วงใยชุมชน มอบตู้แช่น้ำดื่มและน้ำดื่มตรา เอจีอี สำหรับบริการประชาชน

30 พ.ย., 2023 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มอบตู้แช่น้ำดื่มและน้ำดื่มตรา “เอจีอี” ให้แก่อำเภอนครหลวง เพื่อใช้สำหรับให้บริการประชาชนประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา