Select Page

นักลงทุนสัมพันธ์

ถาม-ตอบ
เหตุใดต้องจ่ายปันผลเป็นหุ้น ทั้งที่ผลกำไรปี 2565 อยู่ในระดับที่สูง

เนื่องจากผลประกอบการปี 2565 ที่ผ่านมาค่อนข้างดีมาก บริษัทฯ จึงหาสมดุลในการจ่ายปันผล และเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุนด้วย

ผลกำไรที่สูงช่วง 1-2 ปีนี้ (2564-2565) เป็นกำไรตามปกติ หรือ กำไรเพราะราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น

เพราะราคาถ่านที่ปรับตัวสูงขึ้น, จากรายได้ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น และ จากการรักษาส่วนต่างราคาขาย และต้นทุนของราคาถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่ราคาถ่านหินมีความผันผวนสูง รวมไปถึงการมีต้นทุนการขนส่งที่สามารถแข่งขันได้จากการมี facility การขนส่งและการดำเนินการที่

ปริมาณการขายในไตรมาสที่ 2/2565 มีแนวโน้มอย่างไร

ปริมาณการขายถ่านใน Q2 ดีขึ้น QoQ / ลดลง YoY

จากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีการพิจารณาปรับเป้ารายได้หรือไม่

จากสถานการณ์โควิดที่ยังคงยืดเยื้อมาจนถึงกลางปี 2565 บริษัทตั้งเป้าว่าจะ maintain เป้าปริมาณการขายให้ไม่ต่ำกว่าปริมาณการขายถ่านหินของปี 2564 อย่างไรก็ตามเราคาดว่าจะปรับเป้ารายได้รวมเป็น 20,000 ล้านบาท

โรงไฟฟ้าจะรับรู้รายได้ประมาณกี่ล้านบาท และ อัตรากำไรเท่าไหร่

ในปี 2564 จะรับรู้รายได้ประมาณ 36-40 ล้านบาท โดย AGE จะรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือครองหุ้น

จากปี 2563 มีรายได้จากการขายถ่านหิน 7,549 ล้านบาท แต่เราตั้งเป้า 11,000 ล้านในปี 2564 เรามีกลยุทธ์ที่จะทำได้ตามเป้าอย่างไร

จากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมในประเทศ เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด และมีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น อีกทั้งมียอดการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น 9.9% เราจึงมองว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ในกลุ่มลูกค้าเดิม

สำหรับตลาดต่างประเทศ ในปี 63 เราได้มีการขายไปยังประเทศใต้หวัน และฟิลิปปินส์ ซึ่งในปี 64 เราคาดหวังที่จะขยายยอดขายไปยังกลุ่มลูกค้าเดิม รวมทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ในประเทศเหล่านั้นด้วย

จากการให้บริการขนส่งทั้ง รถบรรทุกและเรือลำเลียง

a. จะต้องมีรถบรรทุกและเรือลำเลียงเป็นของบริษัทเองกี่ลำ จึงจะเพียงพอต่อความต้องการโดยไม่จ้าง outsource

บริษัทฯ มีนโยบายว่าจะใช้ทรัพยากร เช่น รถ เรือ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ได้มองว่าจะต้องมีจำนวนรถและเรือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะว่าจ้าง supplier ภายนอกได้ ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วย

b. การซื้อรถบรรทุกเพิ่ม 50 คัน และเรือลำเลียงที่มีอยู่ตอนนี้ จะช่วยลดต้นทุนในปี 2564 ได้เท่าไหร่

0.2 – 0.25% ของรายได้รวม

การตั้งเป้ารายได้จากโลจิสติกส์ที่ 1,000 ล้านบาท จะได้มาจากไหน จากการที่เราให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกใช่หรือไม่

ใช่ค่ะ

Margin โลจิสติกส์ 15% มาจาก gross profit หรือ net profit

Gross margin ของ logistic อยู่ที่ 15-20% +

Margin ของถ่านหิน ขึ้นอยู่กับอะไร

เราซื้อขายถ่านหินในราคาตลาด โดยมีการบริหารจัดการส่วนต่าง ตลอดกระบวนการขนส่งจากต้นทาง จนถึงมือลูกค้า

รายได้โลจิสติกส์จากการให้บริการลูกค้าภายนอก เราจะได้มาจากไหน มีลูกค้าที่แน่นอนในมือแล้วหรือไม่ หรือ หาลูกค้าใหม่ในอนาคตค่ะ

กลุ่มลูกค้าภายนอกที่จะใช้บบริการโลจิสติกส์ของบริษัท บางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราขายเชื้อเพลิงให้อยู่แล้ว เราจึงมีช่องทางที่จะเข้าไปนำเสนอบริการโลจิสติกส์นี้ และในปี 2564 เรามีการทำสัญญญาให้บริการล่วงหน้าแล้วส่วนหนึ่งด้วย

เมื่อราคาถ่านหินมีการปรับตัว ขึ้น-ลง เรามีการจัดการอัตรากำไรอย่างไร (เรามีการ stock ของเพื่อไว้ขายตามราคาตลาดหรือไม่ หรือมีการ lock ราคาขายอย่างไร)

เรามีการ stock สินค้าไว้สำหรับขายลูกค้า Retail ได้ประมาณ 2 เดือน โดยจะมีการปรับราคาขายตามราคาตลาดทุกเดือน ส่วนลูกค้ารายใหญ่ จะมีทั้งการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย Lock ราคาขายไว้ และมีการเสนอขายเป็นราคา spot

การเติบโตของรายได้ที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มจากปี 63 ที่ 7,500 ล้านบาท ทางผู้บริหารคาดว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะมาจากอะไร (เป้าปริมาณการขายถ่านหิน จาก 4.4 เป็น 5.5 ล้านตัน เพิ่ม 25% แต่เป้ารายได้ที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้น 33%)

การที่เราตั้งเป้ารายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าปริมาณการขาย เนื่องจากราคาถ่านหินเฉลี่ยในปีนี้สูงขึ้น

ปี 2564 จะมีเรือลำเลียงเพิ่มเป็นกี่ลำ

ปีนี้บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเรือลำเลียง แต่เรามีเครือข่ายพันธมิตรที่เพียงพอต่อความต้องการ

การที่ได้ BOI ในปี 2564 จะทำให้เสียภาษีกี่ %

บริษัทฯ ที่ได้ BOI เพิ่มเติมมา จะประหยัดภาษีไปได้ประมาณไตรมาสละ 4 ล้านบาท +-