Select Page
บริการท่าเรือ

บริการท่าเรือ
Port Services

ตำแหน่งที่ตั้งท่าเรือของบริษัทฯ อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ และพื้นที่บริเวณท่าเรือมีการเทพื้นซีเมนต์ ส่งผลให้การขนถ่ายสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา โดยนอกจากใช้ดำเนินการขนถ่ายถ่านหินของบริษัทแล้ว ยังเปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าเพื่อขนถ่ายสินค้าแก่ลูกค้าภายนอกอีกด้วย โดย AGE มีท่าเรือเป็นของบริษัท จำนวน 3 ท่า สามารถรองรับการขนถ่ายได้มากถึง 15,000 ตัน/วัน

กลุ่มบริษัท ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อบริษัท เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส จำกัด เข้าทำสัญญาเช่าศูนย์ธุรกิจการเกษตรจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ท่าเรือ 3 ท่า และโกดังสินค้า 5 หลัง บนพื้นที่ทั้งหมด 31 ไร่ ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถรองรับปริมาณการขนส่งผ่านท่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่มีการขนส่งผ่านท่าอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี โดยจำนวนท่าเรือของกลุ่มบริษัท ได้เพิ่มจาก 3 ท่า เป็น 6 ท่า ซึ่งจะสามารถขยายฐานลูกค้าด้านการขนส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเภทสินค้าเกษตร ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปุ๋ย และแร่เหล็ก และมีพื้นที่ให้บริการเก็บสินค้าในโกดังเพิ่มมาอีกด้วย

ติดต่อ

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

สถานที่ตั้งคลังสินค้าและท่าเรือ

สถานที่ตั้งคลังสินค้าและท่าเรือ

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์

02-894 0088

ติดต่อฝ่ายบริหารงานจัดส่ง

เบอร์โทรศัพท์

02-894-0088