Select Page

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์รับข่าวสาร

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์

02-894-0088 ต่อ 704

มือถือ

โทรสาร

02-453-1258

อีเมล์

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็ปไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็ปไซต์ นี้