Select Page
Services

บริการขนส่งทางน้ำ

บริษัทฯ มีเรือลำเลียงท้องแบน (เรือโป๊ะ/Lighter) เป็นของบริษัท และยังมีเครือข่ายเรือพันธมิตรเข้าร่วม ให้บริการขนส่งและลำเลียงสินค้าทั้งขาเข้า และขาออกจากรถบรรทุก เรือบรรทุกสินค้าประเภทเรือเทกอง และเรืออเนกประสงค์์ (Bulk Carriers and Conventional Vessel) โดยผ่านทางแม่น้ำสายหลักภายในประเทศ

บริการขนส่งทางบก

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการขนส่งทางบก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอจีอี ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGE ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถทั่วประเทศ โดยรถสิบล้อ รถพ่วง และรถบรรทุกพื้นเรียบ โดยได้คัดสรรบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันกําหนดเวลา มีความปลอดภัย ภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

บริการท่าเรือ

ตำแหน่งที่ตั้งท่าเรือของบริษัทฯ อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ และพื้นที่บริเวณท่าเรือมีการเทพื้นซีเมนต์ ส่งผลให้การขนถ่ายสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา โดยนอกจากใช้ดำเนินการขนถ่ายถ่านหินของบริษัทแล้ว ยังเปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าเพื่อขนถ่ายสินค้าแก่ลูกค้าภายนอกอีกด้วย โดย AGE มีท่าเรือเป็นของบริษัท จำนวน 3 ท่า สามารถรองรับการขนถ่ายได้มากถึง 15,000 ตัน/วัน

บริการคลังสินค้า

ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า โรงคัดแยกถ่านหิน และท่าเรือตั้งอยู่ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พื้นที่กว่า 332-3-33.3 ไร่ มีการเทพื้นคอนกรีตทั่วบริเวณคลังสินค้าและลานกองเก็บ เพิ่มความสะดวกให้กับรถบรรทุกขณะเข้าไปขนถ่ายสินค้า อีกทั้งทำคันดินรอบคลังสินค้าและปลูกต้นไม้รอบคันดิน รวมทั้งระบบสเปรย์น้ำรอบคลังสินค้า เพื่อช่วยดักจับฝุ่นละอองที่จะออกสู่ชุมชน เป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

จากความพร้อมในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ด้วยการมีกองรถบรรทุกที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ของกลุ่มบริษัทและพันธมิตรที่รวมกว่า 500 คัน บริษัทฯ ได้ให้บริการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ด้วยกระบวนการป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างมืออาชีพ การเก็บตัวอย่างของเสียส่งวิเคราะห์ เพื่อเสนอวิธีกำจัดอย่างเหมาะสม การรวบรวมและขนส่ง การจัดหาบริษัทรับกำจัดที่ได้มาตรฐาน