Select Page

AGE จัดโครงการ “เอจีอี เปิดบ้าน” ครั้งที่ 1/2566

AGE จัดโครงการ “เอจีอี เปิดบ้าน” ครั้งที่ 1/2566

27 Oct, 2023 | News & Activities

คุณอธิภัทร ควรสถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและครู ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าและท่าเรือ AGE ในโครงการ “เอจีอี เปิดบ้าน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 พร้อมแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำสู่การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำ ชุมชนและบริษัทฯ ณ ห้องประชุม บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา