Select Page

AGE GROUP ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

AGE GROUP ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง

15 ม.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท AGE GROUP ได้แก่ บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด และ บริษัท เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส จำกัด มอบของขวัญร่วมสนับสนุน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567” ให้แก่หน่วยโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐที่จัดกิจกรรม ดังนี้
1. โรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา
2. โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ตำบลบางพระครู
3. โรงเรียนวัดสำมะกัน ตำบลแม่ลา
4. โรงเรียนวัดเรือแข่ง ตำบลบางระกำ
5. โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)ตำบลหนองปลิง
6. โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) เทศบาลตำบลนครหลวง
7. ชุมชนตำบลบ่อโพง
8. องค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อโพง
9. เทศบาลตำบลนครหลวง
10. องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลา
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่กลุ่มบริษัทในเครือ AGE GROUP มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล โดยมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้น “พัฒนาด้านการศึกษา” ให้กับลูกหลานของคนในชุมชนพื้นที่รอบคลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง เราเชื่อว่า…เยาวชน คือ รากฐานและอนาคตของชาติ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความสามารถในการเรียนรู้และคุณธรรม จะช่วยเสริมสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป