Select Page

AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน นำทีมพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรม Big Cleaning

24 ม.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน นำทีมพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรม Big Cleaning
บริเวณสองข้างทางถนนสายใน หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 4 ชุมชนตำบลแม่ลา
วันที่ 24 มกราคม 2567 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำทีมพนักงาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด กวาดถนน เก็บขยะ บริเวณถนนสายในและสายนอก หมู่ 1หมู่ 2 และหมู่ 4 ชุมชนตำบลแม่ลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและสะอาดเรียบร้อย ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล ณ หมู่ 1หมู่ 2 และหมู่ 4 ชุมชนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา