Select Page

AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน จัดโครงการอาหารดี มีประโยชน์ มอบสู่น้อง โรงเรียนวัดปรีดาราม

AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน จัดโครงการอาหารดี มีประโยชน์ มอบสู่น้อง โรงเรียนวัดปรีดาราม

22 ก.พ., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ดำเนินโครงการอาหารดีมีประโยชน์ ส่งมอบสู่น้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีภาวะโภชการทีดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ร่วมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา