Select Page

AGE ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567

AGE ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567

7 มี.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักและที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู (กลุ่มแม่บ้านขนมกงวัดจันทร์) ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567 และได้เป็นตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โชว์ศักยภาพ ในเวทีการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AGE ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสัมมาชีพในชุมชน สืบสานประเพณีการทำขนมกง ขนมมงคลไทย ให้เป็นที่รู้ในแพร่หลายในวงกว้างต่อไป