Select Page

AGE มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดปรีดาราม ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษา ประจำปี 2567

AGE มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดปรีดาราม ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษา ประจำปี 2567

18 มี.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เนื่องในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษา ประจำปี 2567 โรงเรียนวัดปรีดาราม จำนวน 10 ทุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ลดรายจ่ายผู้ปกครองและส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นนำไปปฏิบัติตาม และร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในระดับมาตรฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงานซึ่งเป็นลูกหลานของพนักงานและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบล อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา