แบบฟอร์มสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  • คุณภัสรพงศ์ พฤกษ์ปัญญากุล
  • บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-894-0088
  • E-mail : recruitment@age.co.th