ธุรกิจของ AGE

ธุรกิจเทรดดิ้ง

ประกอบธุรกิจเทรดดิ้งสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิเช่น ถ่านหินคุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
ดูรายละเอียด

ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและขยายการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ และให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
ดูรายละเอียด